Nyheder

En rigtig kollisionstest

En rigtig kollisionstest

Vores største sikkerhedsprojekt nogensinde – hos Work System tager vi vores kunders sikkerhed meget alvorligt! Her taler vi om personsikkerhed, hvor håndværkeren har sin bil som arbejdsplads på fire hjul. Allerede fra virksomhedens start har vi fokuseret på hele tiden at forbedre og sikre vores indretninger. For at hæve niveauet yderligere har vi nu gennemført en reel kollisionstest i form af en køkollision. En arbejdsbil kører med høj hastighed ind i en stillestående bil.

Projektet har omfattet meget forberedende arbejde samt analyser af rigtige kollisioner, der er sket med vores udstyr. Sammen med nogle af Sveriges førende forskere inden for kollisionssikkerhed og repræsentanter fra elektrikerforbundet, som har gjort opmærksom på risiciene ved kollisioner bagfra, har vi udviklet vores helt egen procedure, hvor to biler kolliderer med 60 km/t ved en bagfrakommende kollision.
                                                               
Formålet med dette projekt var at lære så meget som muligt om, hvordan vores udstyr opfører sig i en af de mest almindelige ulykkestyper.

SE VORES FILM OM, HVORDAN KOLLISIONSTESTEN FOREGIK OG VORES TANKER BAG.
 

SIKKERHED GENERELT

Branchen efterspørger kun kollisionstest forfra i henhold til branchens standard NS286. Det svarer til en frontal kollision ind i en fast barriere med 50 km/t.

Når vi taler om sikkerhed, kan man fristes til at tro, at stabilt udstyr er det bedste. Men i mange tilfælde er det helt omvendt. Vores mål er, at fastgørelserne bliver siddende, og at vores produkter deformeres. Hvis vores produkter deformeres uden at gå i stykker eller slide bilens plader i stykker, reduceres kræfterne i en længere periode. Dette kan sammenlignes med en bils deformationszoner. Hvis bilen ikke havde givet efter, var en kollision blevet meget kraftigere og havde mangedoblet G-kræfterne. Nedenfor ses et billede fra en af vores kollisionstests, hvor man kan se, hvor meget kraft vi har overført til bilens karosseri.

Som producent har vi et stort ansvar for kollisionssikkerheden. Eftersom vi ved, at en almindelig ulykke er påkørsel bagfra. Derfor har vi udviklet vores egen kollisionstest for at sikre, at vores udstyr holder vores kunder sikre.

"Vores udstyr og bilens karosseri skal leve i symbiose."

INDEN KOLLISIONSTESTEN

Har vi undersøgt flere af vores kunders biler for at se, hvor meget vægt de egentlig kører rundt med. I testen var lastvægten 400 kg, hvilket var 100 % af den elektikerbil, vi vejede, og 50 % mere end VVS-bilen i samme størrelse. I perioden har vi udført mere end 100 destruktive test af indretningen på vores laboratorium. Indsamlet oplysninger fra redningstjenesten, bjærgningstjenesten, forsikringsselskaber og også intern erfaring med ulykker for at kunne gennemføre kollisionstesten så tæt på en virkelig kollision som muligt. Hastigheden var en vigtig parameter, da der oftest sker ulykker ved disse hastigheder, samtidig med at vi ønskede en så kraftig kollision for at få en tilstrækkelig deformation og stor kollisionskraft. Vi tester også vores nye patentanmeldte DIA-vinkel (Dynamic Impact Absorber), som har til opgave at absorbere kraften i kollisionen.

RESULTATET

Kollisionstesten udføres i fuld skala med dels en helt stillestående bil med Work Systems nye dobbeltgulv, dels en påkørende bil med godt 400 kg ekstra lastvægt, hvilket er næsten tre gange mere, end hvad branchens kollisionstest foreskriver, og en hastighed på 60,2 km/t. G-kræfterne toppede på 26G. Dobbeltgulvet deformeres kontrolleret ved påkørsel af bilen bagfra og sørger for, at der ikke er noget, som penetrerer førerkabinen, selv ikke når kollisionskraften overstiger 10 tons. Indretningen i den kørende bil håndterer kollisionen utroligt godt ved at opfange kraften uden at frigøre fastgørelserne.

loader