Rettigheder

Rettigheder

JURIDISKE OPLYSNINGER

DETTE WEBSITE OG ONLINE-BUTIK KØREES AF


WORK SYSTEM SWEDEN AB
Industrivägen 11 B
561 61 Tenhult
Sweden
Phone: 020 3289 1566
Emaill: info@worksystem.com
https://www.worksystem.dk/

Ledelse
Jonas Hallenborg

Chairman of the Board
Jonas Netterström

Register: Bolagsverket, Sundsvall
Swedish Companies Registration Office
Registration number: 556782-6713
District: Nässjö
VAT: SE556782671301

OPHAVSRET

1. KREDIT

1.1 Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (http: // http: //www.seqlegal.com/).

2. OPHAVSRETTIGHEDER

2.1 Ophavsret (c) 2016 Work System AB.
2.2 Med forbehold af de udtrykkelige bestemmelser i denne meddelelse:
(a) vi sammen med vores licensgivere, ejer og kontrollerer alle ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted og materialet på vores websted; og
(b) alle ophavsretter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted og materialet på vores websted er forbeholdt.

3. LICENS AF OPHAVSRETTIGHEDER

3.1 Du kan:
(a) se sider fra vores websted i en webbrowser;
(b) download sider fra vores websted til cache i en webbrowser;
(c) udskrive sider fra vores websted;
(d) streame lyd- og videofiler fra vores websted; og
(e) bruge vores websitetstjenester ved hjælp af en webbrowser underlagt de øvrige bestemmelser i denne meddelelse.
3.2 Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i de øvrige bestemmelser i denne meddelelse, må du ikke downloade noget materiale fra vores websted eller gemme noget sådant materiale på din computer.
3.3 Du må kun bruge vores websted til dine egne personlige og forretningsmæssige formål, og du må ikke bruge vores hjemmeside til andre formål.
3.4 Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne meddelelse, må du ikke redigere eller på anden måde ændre noget materiale på vores websted.
3.5 Medmindre du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder i materialet, må du ikke:
(a) genudgive materiale fra vores websted (inklusive udgive på et andet websted);
(b) sælge, leje eller underlicensmateriale fra vores websted;
(c) vise ethvert materiale fra vores websted offentligt;
(d) udnytte materiale fra vores websted til et kommercielt formål; eller
(e) videredistribuere materiale fra vores websted, medmindre det udtrykkeligt er tilladt med denne meddelelse.

4. ACCEPTABEL ANVENDELSE

4.1 Du må ikke:
(a) bruger vores websted på nogen måde eller træffer enhver handling, der forårsager eller kan forårsage, skade på webstedet eller forringelse af webstedets ydelse, tilgængelighed eller tilgængelighed;
(b) bruge vores websted på enhver måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter;
(c) bruge vores hjemmeside til at kopiere, opbevare, være vært, overføre, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere noget materiale, der består af (eller er knyttet til) spyware, computervirus, trojansk hest, orm, tastetryk logger, rootkit eller andet ondsindet computersoftware; eller
(d) udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder uden begrænsning skrabning, dataindvinding, dataekstraktion og datahøsting) på eller i relation til vores websted uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

5. RAPPORTER MISBRUG

5.1 Hvis du får kendskab til ulovligt materiale eller aktivitet på vores websted, eller materiale eller aktivitet, der overtræder denne meddelelse, så fortæl os det.

5.2 Du kan fortælle os om sådant materiale eller aktivitet via e-mail.

6. HÅNDHÆVELSE AF OPHAVSRET

6.1 Vi tager beskyttelsen af ​​vores copyright meget alvorligt.
6.2 Hvis vi opdager, at du har brugt vores ophavsretligt materiale i strid med licensen, der er anført i denne meddelelse, kan vi anlægge sag mod dig, der søger monetære skader og / eller et påbud om at stoppe dig med at bruge disse materialer. Du kan også pålægges at betale sagens omkostninger.

7. TILLADELSER

7.1 Du kan anmode om tilladelse til at bruge copyrightmateriale på vores websted ved at skrive til os via e-mail eller post ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er offentliggjort på webstedet.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR WEBSTED

1. INTRODUKTION

1.1 Denne ansvarsfraskrivelse gælder for din brug af vores websted. 
1.2 Ved at bruge vores websted accepterer du denne ansvarsfraskrivelse fuldt ud; Hvis du er uenig med denne ansvarsfraskrivelse eller nogen del af denne ansvarsfraskrivelse, skal du derfor ikke bruge vores websted.
1.3 Vores hjemmeside bruger cookies; ved at bruge vores websted eller acceptere denne ansvarsfraskrivelse, accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med betingelserne i vores privatlivspolitik.

2. KREDIT

2.1 Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3. OPHAVSRETLIG MEDDELELSE

3.1 Copyright (c) 2016 Work System AB.
3.2 Med forbehold af de udtrykkelige bestemmelser i denne ansvarsfraskrivelse:
(a) vi sammen med vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted og materialet på vores websted; og
(b) alle copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på vores websted og materialet på vores websted er forbeholdt.

4. LICENS TIL AT BRUGE WEBSTEDET

4.1 Du kan:
(a) se sider fra vores websted i en webbrowser;
(b) download sider fra vores websted til cache i en webbrowser; og
(c) udskrive sider fra vores websted med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne ansvarsfraskrivelse.
4.2 Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i afsnit 4.1 eller de øvrige bestemmelser i denne ansvarsfraskrivelse, må du ikke downloade noget materiale fra vores websted eller gemme noget sådant materiale på din computer.
4.3 Du må kun bruge vores hjemmeside til dine forretningsformål, og du må ikke bruge vores hjemmeside til andre formål.
4.4 Medmindre du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder i materialet, må du ikke:
(a) genudgive materiale fra vores websted (inklusive republikering på et andet websted);
(b) sælge, leje eller underlicensmateriale fra vores websted;
(c) vise ethvert materiale fra vores websted offentligt;
(d) udnytte materiale fra vores websted til et kommercielt formål; eller
(e) videredistribuerer materiale fra vores websted.
4.5 Vi forbeholder os ret til at begrænse adgangen til områder på vores websted, eller faktisk hele vores websted, efter vores skøn; du må ikke omgå eller omgå eller forsøge at omgå eller omgå nogen adgangsbegrænsende foranstaltninger på vores websted.

5. ACCEPTABEL ANVENDELSE

5.1 Du må ikke:
(a) bruger vores websted på nogen måde eller træffer enhver handling, der forårsager eller kan forårsage, skade på webstedet eller forringelse af webstedets ydelse, tilgængelighed eller tilgængelighed;
(b) bruge vores websted på enhver måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter;
(c) bruge vores hjemmeside til at kopiere, opbevare, være vært, overføre, sende, bruge, offentliggøre eller distribuere noget materiale, der består af (eller er knyttet til) spyware, computervirus, trojansk hest, orm, tastetryk logger, rootkit eller andet ondsindet computersoftware;
(d) udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder uden begrænsning skrabning, dataindvinding, dataekstraktion og datahøsting) på eller i relation til vores websted uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke;
(e) få adgang til eller på anden måde interagere med vores websted ved hjælp af enhver robot, edderkop eller andre automatiserede midler, undtagen med henblik på indeksering af søgemaskiner;
(f) overtræder direktiverne, der er beskrevet i filen robots.txt for vores websted; eller
(g) bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til enhver direkte markedsføringsaktivitet (inklusive uden begrænsning e-mail-marketing, SMS-marketing, telemarketing og direkte mailing).
5.2 Du må ikke bruge data indsamlet fra vores websted til at kontakte enkeltpersoner, virksomheder eller andre personer eller enheder.
5.3 Du skal sikre dig, at alle de oplysninger, du leverer til os via vores hjemmeside eller i relation til vores hjemmeside, er ægte, nøjagtige, aktuelle, komplette og ikke-vildledende.

6. BEGRÆNSEDE GARANTIER

6.1 Vi garanterer eller repræsenterer ikke:
(a) fuldstændigheden eller nøjagtigheden af ​​de oplysninger, der offentliggøres på vores websted;
(b) at materialet på webstedet er ajourført; eller
(c) at webstedet eller enhver service på webstedet forbliver tilgængeligt.
6.2 Vi forbeholder os ret til at indstille eller ændre nogen af ​​eller alle vores websitetstjenester og til at stoppe med at offentliggøre vores websted til enhver tid efter eget skøn uden varsel eller forklaring; og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne ansvarsfraskrivelse, har du ikke ret til nogen kompensation eller anden betaling ved ophør eller ændring af webstedstjenester, eller hvis vi holder op med at offentliggøre webstedet.
6.3 I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning og underlagt afsnit 7.1, udelukker vi alle repræsentationer og garantier, der vedrører emnet for denne ansvarsfraskrivelse, vores websted og brugen af ​​vores websted.

7. BEGRÆNSNINGER OG EKSKLUSIONER AF ANSVAR

7.1 Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:
(a) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for død eller personskade, der skyldes uagtsomhed;
(b) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for svig eller svigagtig fejlagtig repræsentation;
(c) begrænse eventuelle forpligtelser på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lov; eller
(d) ekskluderer forpligtelser, der måske ikke udelukkes i henhold til gældende lov.
7.2 Begrænsninger og eksklusioner af ansvar, der er beskrevet i dette afsnit 7 og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse:
(a) er underlagt afsnit 7.1; og
(b) styrer alle forpligtelser, der opstår i henhold til denne ansvarsfraskrivelse eller vedrører genstanden for denne ansvarsfraskrivelse, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatning (herunder forsømmelse) og for overtrædelse af lovpligtig pligt, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne ansvarsfraskrivelse.
7.3 I det omfang, vores websted og information og tjenester på vores websted leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art.
7.4 Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til tab, der opstår som følge af begivenheder eller begivenheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol.
7.5 Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til forretningstab, inklusive (uden begrænsning) tab af eller skade på overskud, indkomst, indtægter, brug, produktion, forventet opsparing, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.
7.6 Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til tab eller korruption af data, database eller software.
7.7 Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til specielt, indirekte eller følgeskab eller skade.
7.8 Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse det personlige ansvar for vores officerer og medarbejdere, og i betragtning af denne interesse anerkender du, at vi er en enhed med begrænset ansvar; du accepterer, at du ikke fremsætter nogen krav personligt over for vores officerer eller medarbejdere med hensyn til tab, du lider i forbindelse med webstedet eller denne ansvarsfraskrivelse (dette begrænser naturligvis ikke eller udelukker ansvaret for selve den begrænsede enheds ansvar for handlinger og undladelser fra vores officerer og medarbejdere).

8. VARIATION

8.1 Vi kan eventuelt revidere denne ansvarsfraskrivelse fra tid til anden.
8.2 Den reviderede ansvarsfraskrivelse gælder for brugen af ​​vores websted fra tidspunktet for offentliggørelsen af ​​den reviderede ansvarsfraskrivelse på webstedet.

9. DELBARHED

9.1 Hvis en bestemmelse i denne ansvarsfraskrivelse af en domstol eller anden kompetent myndighed bestemmes for at være ulovlig og / eller ikke kan håndhæves, fortsætter de øvrige bestemmelser.
9.2 Hvis en ulovlig og / eller ikke-håndhævelig bestemmelse i denne ansvarsfraskrivelse ville være lovlig eller eksigibel, hvis en del af den blev slettet, betragtes den del som slettet, og resten af ​​bestemmelsen fortsætter i kraft.

10. LOV OG JURISDIKTION

10.1 Denne ansvarsfraskrivelse skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov.
10.2 Eventuelle tvister vedrørende denne ansvarsfraskrivelse er underlagt den engelske domstols eksklusive jurisdiktion.

11. VORES DETALJER

11.1 Dette websted ejes og drives af Work System AB.
11.2 Vi er registreret i Sverige under registreringsnummer 556782-6713, og vores hjemsted er på Industrivägen 11 B, 561 61, Tenhult Sverige.
loader